Vindusutstilling frisør, hyller spent i wire mellom tak og gulv.