Produktet leveres i A2, A3 og A4 størrelser i horisontalt eller vertikalt format.

A2 format
Totale dimensjoner ytterkant 665 x 482 mm
Plakatholder dimensjon 600 x 420 mm

A3 format
Totale dimensjoner ytterkant 485 x 360 mm
Plakatholder dimensjon 420 x 297 mm

A4 format
Totale dimensjoner ytterkant 359 x 272 mm
Plakatholder dimensjon 297 x 210 mm

Produktet har plakatholder på begge sider. En klar PMMA front holdes på plass med sort magnetstripe, som gjør utskifting av innhold rask og enkel også etter montering. Strømtilførsel skjer gjennom wire og wireclips. Innfesting av strøm til wire gjøres i tak eller gulvfeste. Normalt brukes aluminiums skinner for innfesting av wire, hvor 12V ledninger også kan føres skjult.

LED spesifikasjon
Lysdiodene som brukes er av høyeste kvalitet. Lyset fordeles jevnt over hele plakatflaten, så alle deler av flaten blir likt belyst.
4000 LUX per panel
3500 LUMENS per panel

Strømforbruk
Strømforbruket er 12V. Systemet leveres med 12V 5Amp eller 12V 8Amp transformator.
A2 trekker 10W per panel
A3 trekker 7,5W per panel
A4 trekker 5 W per panel

Vekt
A2 – 5 kg pr. panel
A3 – 2 kg pr. panel
A4 – 0,5 kg pr. panel

Monteringveiledning LED-rammer